VÝSTAVY

Vyhledat dle téma

PUTOVÁNÍ ZA KLUBÍČKEM

První část textilní výstavy o zpracování rostlinných vláken - len, bavlna, konopí…..Může být i doplněna i panely se zpracováním živočišných vláken. Tématicky je zde zařazeno předení na vřetánkách, kolovrátku, skaní, předtkalcovské techniky – tkaní na hřebenovém stávku, na karetkách, síťování, tenerifa, provaznictví…..Historie a vývoj je zachycena na pěti zalaminovaných obrazových panelech ( 45 x 62 cm) v dřevěných rámech. Kresby jsou opět černobílé, ručně psaný text – z dílny Kamily Skopové. K výstavě jsou opět připravené dílny pro návštěvníky i výukové programy pro školy.

Vznik výstavy podpořilo v roce 2005 MKČR

Realizace:

2005 Malé máslovické muzeum másla

2006 Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

2007 Technické muzeum v Brně

2009 Městské muzeum v Kralupech n. Vl.

2010 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

pheventmodulegallery_203

Téma: Řemesla

Termín rezervace: 1.3.2021 - 30.9.2021

Uzávěrka přihlášek: 15.8.2021

Kapacita: 0/1

Délka konání: 1 měsíc

Rezervace

TKANÍ JE HRANÍ

Druhý díl textilní výstavy věnovaný tkalcovství. Historie a technika řemesla jsou popsány na 5 obrazových panelech ( 45 x 62 cm) v dřevěných rámech. Kresby jsou černobílé, ručně psaný text opět z dílny výtvarnice Kamily Skopové. Tématicky jsou věnované tkalcovských cechům, pomůckám a přípravě tkalcovského díla. vysvětlují pomůcky, tkalcovské pojmy a vazby, představují typy tkalcovských stavů i využití tkanin v lidovém oděvu. V rámci výstavy jsou zapůjčeny 4 tkalcovské stavy – s pevným listem, 2 -listý, 4 -listý a 6 -listý.  Pro výstavu je možné zajistit workshopy pro návštěvníky. Pro dospělé zájemce připravujeme kurzy tkaní, pro školy nabízíme řemeslné dílny na tkalcovské techniky.

Vznik výstavy podpořilo v roce 2006 MKČR

Realizace:

2006 Malé máslovické muzeum másla

2008 Muzeum Mladoboleslavska

2010  Městské muzeum v Kralupech n. Vl.

pheventmodulegallery_204

Téma: Řemesla

Termín rezervace: 1.3.2021 - 30.9.2021

Uzávěrka přihlášek: 15.8.2021

Kapacita: 0/1

Délka konání: 1 měsíc

Rezervace

PLÁTNO & BYLINKY & BARVIČKY

Třetí  díl textilní výstavy je věnovan řemeslům, která plátno upravovala dál. Tedy běličům, barvířům, mandlířům, soukeníkům, postřihovačům, krejčím, krumpléřům, krajkářkám a ostatním…Jednotlivá řemesla jsou zachycena na osmi obrazových panelech Kamily Skopové. Barvířské panely tématicky popisují postup získávání barviv z přírodnin i vznik a výrobu modrotisku. Pro výstavu je možné připravit výukové programy a workshopy pro návštěvníky. Všechny tři textilní výstavy fungují jako stavebnice a lze je přizpůsobit variabilně různým výstavním prostorům.

Vznik výstavy podpořilo v roce 2007 MKČR

Realizace:

2007  Malé máslovické muzeum másla

2008 Muzeum Mladoboleslavska

pheventmodulegallery_205

Téma: Řemesla

Termín rezervace: 1.3.2021 - 30.9.2021

Uzávěrka přihlášek: 15.8.2021

Kapacita: 0/1

Délka konání: 1 měsíc

Rezervace