VÝUKOVÉ PROGRAMY

Vyhledat dle téma

Vyhledat dle cílové skupiny

PŘÍBĚH MĚSTA KUTNÉ HORY

Interiérový program o vzniku a rozvoji Kutné Hory od příchod cisterciáků, přes „stříbrnou horečku“, až po současnost. Děti si nad pracovním listem uvědomí, jak se měnila architektura ve městě a kdo se zasloužil o vznik nejvýznamnějších památek ve městě. Součástí programu je i skupinová práce s mapou, zaměřená na jednotlivé městské čtvrti a časová osa. Pracovní list – mapa propojuje předměty dějepis a výtvarná výchova. Lze ji dále využít při projektovém vyučování o Kutné Hoře.

Klíčová slova: město Kutná Hora, historie, památky, mapa, znak, městské čtvrti

Pomůcky: psací potřeby, nůžky, šroubovací lepidlo a učebna s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí.

pheventmodulegallery_48

Téma: historie

Skupina: ZŠ II. st.

Datum konání: 1.1.2019 - 31.12.2019

Uzávěrka přihlášek: 1.12.2019

Kapacita: 0/5

Délka konání: 90 min

Místo: interiér / učebna

Cena: 50,- Kč / žák

Přihlásit